Tato webová stránka je ukončena. Byla vytvořena jen pro období voleb do Senátu kandidáta Pavla Štětiny.

BILLBOARD ŠTĚTINA (3).png